ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის
ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

ევგენი მიქელაძე

გამოჩენილი ქართველი დირიჟორი. მისმა მოღვაწეობამ წარუშლელი კვალი დატოვა ქართული მუსიკალური ხელოვნების ისტორიაში, ეროვნული საორკესტრო შემსრულებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ...

Sruliad Naxva

Free courses:

Based on the major goals of the school, the free education is conditional to those students who are oriented to obtain music profession as the specialty and are gifted with due skills, abilities and will study specially designed programs in the following departments: piano, orchestra string, orchestra wind and percussion instruments, vocal, choir-conducting and theoretical-composition.

The aim of the free education is to facilitate in extensive development of the potential and professional skills of the students, support their professional growth and their performing carrier, strengthen concert-performing experience and present them to the national or international music world. The school continuously works to provide such music education, which responds to contemporary requirements.