ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის
ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

ევგენი მიქელაძე

გამოჩენილი ქართველი დირიჟორი. მისმა მოღვაწეობამ წარუშლელი კვალი დატოვა ქართული მუსიკალური ხელოვნების ისტორიაში, ეროვნული საორკესტრო შემსრულებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ...

Sruliad Naxva

Tinatin Gvineria, Deputy Director

Ph.D of Art Sciences, Honored Teacher of Georgia

In 1968, she graduated form Z. Paliashvili Central Music School for “Gifted Students” and since 1973 she was enrolled in V. Sarajishvili Tbilisi State Conservatory in Piano Class under prof. Gulnara Kavtaradze

1973 – 1995 She worked in V. Sarajishvili Tbilisi State Conservatory:

During 1973 –1980 red lectures “History of Piano Music”, “Methodology of Piano Performance” and “Teaching Practice”

1980 –1995 Worked as Junior Scientist Specialist at Esthetic and Art Sciences Division of Tbilisi State Conservatory and since 1989 she became its Senior Specialist.

Since 1991, She is Deputy Director of E, Mikeladze Central Music School and teacher of Piano Class

(1991-2006, in E. Mikeladze Music College and since 2006 in E. MikeladzeCentralMusicSchool)

1992– 2006 She red lectures in E. Mikeladze Tbilisi Music College in “History of Piano Music, “Methodology of Piano Performance”, “Teaching Practice”.

Chairman, History of Piano Performance Art, Teaching Practice

Ph.D. in Art Studies, Methods of Teaching  Teaching Practice, Methods of Teaching

She is author of more than 70 scientific works including articles, scientific publications which was published in number of magazines, with the title of Honored Teacher of Georgia. Her students are laureates of Georgian and International competitions.