ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის
ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

ევგენი მიქელაძე

გამოჩენილი ქართველი დირიჟორი. მისმა მოღვაწეობამ წარუშლელი კვალი დატოვა ქართული მუსიკალური ხელოვნების ისტორიაში, ეროვნული საორკესტრო შემსრულებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ...

Sruliad Naxva

 Classes for Foreigners 

E. Mikeladze Central Music School provides studies in English language for foreign students. Learning process in English is planned individually.

Fee for English Sector:

For the beginners (1-6 grades):  1200 annually

Advanced classes (7-9 grades):  1500 GEL annually.

                             (10-12 grades):  2000 GEL annually