ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის
ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

ევგენი მიქელაძე

გამოჩენილი ქართველი დირიჟორი. მისმა მოღვაწეობამ წარუშლელი კვალი დატოვა ქართული მუსიკალური ხელოვნების ისტორიაში, ეროვნული საორკესტრო შემსრულებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ...

Sruliad Naxva

George Korkadze,Director, Honored Empoyee, Knight of Honor Order

George Korkadze, Honored Employee of the Culture, Knight of Honor Order

George Korkadze studied in Z. Paliashvili Central Music School, violin specialty

In 1974, he graduated from V. Sarajishvili Tbilisi State Conservatory, Violin class under Prof. Irakli Beridze.

1980-1985 He studied in I Djavakishvili  Tbilisi State University, Economics Faculty.

1971-1976 He worked as a Director of Chamber Choir and Orchestra “Camerata”

1976-1979 he was Director of Children Music School #23

1980-1985 He was Director of State Chapel of Georgia

1979 till present he is Director of E. Mikeladze Central Music School

(1979-1991) E. MikeladzeTbilisiChildrenMusicSchool #9

(991-2006) E. Mikeladze College of Instrumental Performing Art

2006-present E. Mikeladze Tbilisi Central Music School