ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის
ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

ევგენი მიქელაძე

გამოჩენილი ქართველი დირიჟორი. მისმა მოღვაწეობამ წარუშლელი კვალი დატოვა ქართული მუსიკალური ხელოვნების ისტორიაში, ეროვნული საორკესტრო შემსრულებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ...

Sruliad Naxva

მისაღები გამოცდების განრიგი!

2022-05-11

                ევგ. მიქელაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელში

                                              საბუთების მიღება იწარმოებს:

საფორტეპიანო განყოფილება   -   I – VI კლ.  –  17/V - დან  31/V - ჩათვლით

საფორტეპიანო      ---- ,, ----     -   VII – XII კლ.  –  17/V - დან  31/V - ჩათვლით

საორკესტრო - სიმებიანი   -   I  –  XII კლ. – 17/V- დან  7/VI - ჩათვლით

საორკესტრო - ჩასაბერი     -  I – XII კლ. – 17/V- დან  6/VI - ჩათვლით

საგუნდო-სადირიჟორო, თეორიული განყ.  -  I – XII კლ. – 17/V-დან  10/VI - ჩათვლით

ვოკალური განყოფილება   -  I – XII კლ. – 17/V- დან   9/VI - ჩათვლით

საჭირო საბუთები:              1.   2 ფოტო სურათი;

                                             2.   საჯარო ან კერძო სკოლიდან ცნობა;

                                             3.   დაბადების მოწმობის ასლი;

                                               4.    განცხადების ფორმის შევსება  (ადგილზე)

  საბუთების  მიღება   12.00-დან  16.00  საათამდე  სასწავლებლის  მე-3  სართულზე                                 კანცელარიის  ოთახში  შაბათ - კვირის გარდა.

                                              

                                             2022 – 2023  სასწავლო წლის

            ს ა გ უ ნ დ ო  -  ს ა დ ი რ ი ჟ ო რ ო   განყოფილების

                                           მისაღები გამოცდების ცხრილი

 

 

           I – XII კლ.  –  11/VI  -  შაბათი  -  (სპეციალობა)

 

                                                   ცხრილის მიხედვით  -  12.00 სთ.

 

 

                                             2022 – 2023  სასწავლო წლის

                            ვ ო კ ა ლ უ რ ი   განყოფილების

                                        მისაღები  გამოცდების  ცხრილი

 

 

           I – XII კლ.  –  10/VI  -  პარასკევი  -  14.00  სთ.  - აკადემიური სიმღერა

                                                                                                 (ერთ ტურად)

 

           

            საბუთების მიღება კანცელარიაშში მე-3 სართულზე.

 

 

                                            

                                            2022 – 2023  სასწავლო წლის

                      ს ა ფ ო რ ტ ე პ ი ა ნ ო    განყოფილების

                                        მისაღები  გამოცდების  ცხრილი

 

 

I კლ.  –  1/VI  -  სამშაბათი - (სპეციალობა)  - 11.00  სთ.  (ცხრილის მიხედვით)

 

  II  -  VI  კლ.  –  2/VI  -  ოთხშაბათი - (სპეციალობა) - 11.00  სთ.  (ცხ. მიხედვით)

 

 VI  -  XII კლ.  -   3/VI  - ხუთშაბათი - (სპეციალობა) - 14.00 სთ. (ცხ. მიხედვით)

                                                                                              

 

                                  2022 – 2023  სასწავლო წლის

                      ს ა ო რ კ ე ს ტ რ ო     განყოფილების

                                      მისაღები  გამოცდების  ცხრილი

 

                                          ს ი მ ე ბ ი ა ნ ი

           I - XII კლ.  –  8/VI  -  ოთხშაბათი  -  (სპეციალობა) 

                                                    14.00  სთ. - (ცხრილის მიხედვით)

 

                                             ჩ ა ს ა ბ ე რ ი

           I - XII კლ.  –  7/VI  -  სამშაბათი  -  (სპეციალობა) 

                                                    14.00  სთ. - (ცხრილის მიხედვით)