ევგენი მიქელაძის სახელობის ქ. თბილისის
ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი

ევგენი მიქელაძე

გამოჩენილი ქართველი დირიჟორი. მისმა მოღვაწეობამ წარუშლელი კვალი დატოვა ქართული მუსიკალური ხელოვნების ისტორიაში, ეროვნული საორკესტრო შემსრულებლობის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში ...

Sruliad Naxva

მისაღები გამოცდების განრიგი!

2023-05-19

ევგენი მიქელაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელის

2023–2024 სასწავლო წლის მისაღები გამოცდების ცხრილი

 

ე. მიქელაძის სახ. ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი აცხადებს  მოსწავლეთა მიღებას შემდეგ სპეციალობებზე:

                                                    ს ა ფ ო რ ტ ე პ ი ა ნ ო   განყოფილება

I კლ. - 1/VI - ხუთშაბათი     - 11.00 სთ. (ცხრილის მიხედვით)

II–VI კლ.- 2/VI - პარასკევი  - 11.00 სთ.(ცხრილის მიხედვით)

VI–XII კლ. - 3/VI - შაბათი   -  14.00 სთ.(ცხრილის მიხედვით)

 

                                                 ს ა ო რ კ ე ს ტ რ ო   განყოფილება

 

                                               ს ი მ ე ბ ი ა ნ ი   ს ა კ რ ა ვ ე ბ ი

        I - XII კლ. –  7/VI  -  ოთხშაბათი  -    14.00 სთ. - (ცხრილის მიხედვით)

                                                

                                  ჩ ა ს ა ბ ე რ ი   და   დ ა ს ა რ ტ ყ ა მ ი  ს ა კ რ ა ვ ე ბ ი

       I - XII კლ. –  6/VI  -  სამშაბათი   –   14.00 სთ. - (ცხრილის მიხედვით)

 

                                  ს ა გ უ ნ დ ო - ს ა დ ი რ ი ჟ ო რ ო    განყოფილება

 

              I - XII კლ. –  10/VI  -  შაბათი  -     12.00 სთ. - (ცხრილის მიხედვით)

 

                                          ვ ო კ ა ლ უ რ ი    განყოფილება

                                        აკადემიური  სიმღერა  -  (ერთ  ტურად)

 

                            I - XII კლ. –  9/VI  -  პარასკევი  -  14.00  სთ.                                                

 

                                ს ა ე ს ტ რ ა დ ო    განყოფილება (ფასიანი სექტორი)

                 განყოფილების ხელმძღვანელი – დავით  კევლიშვილი  ( 597 76 49 54)

                                            

  1. 1.          საესტრადო ვოკალი;
  2. 2.          გიტარა;
  3. 3.          საგუნდო ანსამბლი;
  4. 4.          კომპოზიცია.

 

ევგ. მიქელაძის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელში

                             საბუთების მიღება იწარმოებს:

საფორტეპიანო განყოფილება - I - VI კლ. – 15/V - დან 31/V - ჩათვლით

საფორტეპიანო   ------ ,, -----   - VII - XII კლ. – 17/V - დან 2/VI - ჩათვლით

საორკესტრო - სიმებიანი - I - XII კლ. – 17/V - დან 6/VI - ჩათვლით

საორკესტრო - ჩასაბერი - I - XII კლ. – 17/V - დან 5/VI - ჩათვლით

საგუნდო-სადირიჟორო, თეორიული განყ. – I - XII კლ.- 17/V-დან 9/VI- ჩათვლით

ვოკალური განყოფილება - I – XII კლ. -17/V - დან  8/VI - ჩათვლით

საჭირო საბუთები:                        1. ფოტო სურათი;

                                                   2.  ცნობა საჯარო ან კერძო სკოლიდან;

                                                   3.   დაბადების მოწმობის ასლი;

                                                   4.   განცხადების ფორმის შევსება (ადგილზე)

საბუთები მიიღება  12.00-დან 16.00 საათამდე სასწავლებლის მე-3 სართულზე კანცელარიის ოთახში შაბათ - კვირის გარდა.